Dimasalang Kalendariong Tagalog (1922)Paalala ng nagsalin: Ang calendariong ito ay hindi naisaayos sa orihinal na anyo dahil sa iba't ibang pagpapakita ng mga browser sa paitaas na sulat ng mga...
$16.96
$4.50